เบื้องหลังความสำเร็จ “ตู้เย็นชุมชน” ทางเลือกสร้างอาชีพจากแฟรนไชส์แบรนด์ดัง

เบื้องหลังความสำเร็จ "ตู้เย็นชุมชน" ทางเลือกสร้างอาชีพจากแฟรนไชส์แบรนด์ดัง

 

ถอดเบื้องหลังความสำเร็จของโครงการที่ช่วยสร้างอาชีพให้ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนทั่วประเทศ โดยบริษัทชั้นนำมูลค่าหลักแสนล้านหรืออาณาจักรธุรกิจแบรนด์ดังของเจ้าสัวมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของประเทศไทย

 

จุดเริ่มต้นของโครงการสืบเนื่องด้วยเจตนารมณ์ของทางบริษัทเจ้าดังที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยตั้งแต่ ปี 2559 สอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพคนในชุมชน และสร้างผู้ประกอบการรายย่อย (SME) จึงได้ริเริ่มโครงการ “ตู้เย็นชุมชน” ในรูปแบบแฟรนไชส์ เป็นช่องทางการในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสดภายในเครือเพื่อสร้างรายได้ให้กับร้านค้าชุมชนที่ตั้งอยู่ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทย

 

โดยมีธุรกิจให้เลือก 2 รูปแบบ ได้แก่

 • ร้านค้า Fresh Shop สำหรับจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสด และสินค้าสำเร็จรูปพร้อมรับประทานแบบแช่เย็นและแช่แข็ง
 • ร้านค้า Pork Shop สำหรับจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทหมูสด ไข่ไก่ เนื้อไก่หรือ ผลิตภัณฑ์แปรรูป

 

สำหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจส่วนตัวและมีพื้นที่ขนาดย่อมสำหรับเปิดร้านค้าในชุมชน สามารถใช้เงินลงทุนขั้นต่ำในการเปิดร้านที่ 5,000 บาท ซึ่งทางบริษัทพร้อมช่วยสนับสนุนในการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำโดยทีมขายมืออาชีพจากทางบริษัทในการฝึกอบรมการขาย คัดเลือกพื้นที่จัดจำหน่าย บริหารจัดการร้าน ผลิตสื่อการตลาด รวมไปถึงการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยทุกราย

 

ความสำเร็จธุรกิจ ตู้เย็นชุมชน” กับครอบครัวเถ้าแก่เล็ก

โครงการตู้เย็นชุมชนเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในลักษณะ “เถ้าแก่เล็ก” ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ในพื้นที่ชุมชนครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ และมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารอย่างเนื้อสัตว์และอาหารแปรรูปที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้ง่ายขึ้น เพื่อเสริมสร้างคุณประโยชน์ต่อร่างกายและสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนในไทย

 

สำหรับพื้นที่ต่างประเทศอย่างลาวและเวียดนาม ได้มีการนำโมเดลความสำเร็จนี้เข้าไปลงทุน โดยในประเทศเวียดนามมีร้านขายหมูในชุมชนต่าง ๆ ประมาณ 398 แห่งทั่วประเทศ ส่วนในประเทศลาวมีจุดจำหน่ายอยู่ที่ 18 แห่ง และในอนาคตได้มีการวางแผนนำร่องไปสู่ประเทศอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเครือข่ายในการสร้างอาชีพและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคในชุมชนต่าง ๆ อีกด้วย

 

การสนับสนุนร้านขายหมูรายย่อย

ทางบริษัทเจ้าดังช่วยยกระดับมาตรฐานการขายหมูสดด้วยโครงการ “ตู้เย็นชุมชน” ภายใต้การจัดการที่ได้มาตรฐานอาหารสากล ให้มั่นใจถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อหมูสดในการจัดจำหน่ายของร้านขายหมู ตั้งแต่การเริ่มเลี้ยงสุกรตลอดจนส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคโดยผ่านมาตรฐาน “ปศุสัตว์ OK” จากกรมปศุสัตว์ ให้ได้สินค้าจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับสู่แหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ได้ 

 

 • การเลี้ยงสุกรแบบโรงเรือนระบบปิด

เริ่มตั้งแต่การจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกรในโรงเรือนระบบปิดของบริษัทและฟาร์มของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย (Contract Farming) จากทางบริษัท ภายใต้มาตรฐานฟาร์มสีเขียวหรือกรีนฟาร์ม (Greenfarm) เพื่อให้มีการบริหารจัดการเดียวกัน ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม GAP (Good Agriculture Practices) 

 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการนำระบบแก๊สชีวภาพ โซลาร์ฟาร์ม และระบบฟอกอากาศท้ายโรงเรือนในกระบวนการเลี้ยงสุกร เพื่อมาตรฐานที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปลอดยาปฏิชีวนะ ไร้สารเร่งเนื้อแดงและสารตกค้างอื่น ๆ เป็นต้น

 

 • โรงชำแหละที่ได้มาตรฐานถูกสุขอนามัย

โรงชำแหละสุกรต้องได้มาตรฐานที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP (Good Manufacturing Practice) ด้วยวิธีการที่ดีในการตัดแต่ง แปรรูปสุกร และผลิตอาหาร โดยเข้าร่วม “โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค: ปศุสัตว์ OK” ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากกรมปศุสัตว์ว่าผลิตภัณฑ์เนื้อหมูปลอดภัย มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคต่อเนื้อหมูของแฟรนไชส์แบรนด์ดัง

 

 • ใช้ระบบขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ

ทุกขั้นตอนการจัดเก็บและจัดส่งสินค้าต้องมีระบบควบคุมอุณหภูมิสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อหมูสดที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ห้องเย็นซึ่งเป็นคลังกระจายสินค้าของโครงการตู้เย็นชุมชน ณ โรงชำแหละสุกร และมีระบบขนส่งกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐาน สะอาด และสามารถทำอุณหภูมิได้อย่างคงที่ตลอดการลำเลียงไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส

 

 • ตู้แช่ที่เหมาะสำหรับการสต๊อกเนื้อสัตว์ระหว่างรอจำหน่าย

ร้านขายหมูในแต่ละพื้นที่ของโครงการตู้เย็นชุมชน ทางบริษัทมีนโยบายให้เช่าอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าอย่าง ตู้แช่หมูสด ที่ได้มาตรฐานในการควบคุมอุณหภูมิสำหรับเนื้อสัตว์ โดยสามารถทำอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำและคงที่ไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส เพื่อช่วยรักษาคุณภาพเนื้อหมูให้สด สะอาด ปลอดภัย ระหว่างรอจำหน่ายตลอดเวลา ประกอบการรับรองโดย “โครงการปศุสัตว์ OK” ตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานของสินค้าว่ายังคงคุณภาพเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดีในการจัดเก็บ 

 

SIAM INTERCOOL ผู้ออกแบบและผลิตตู้แช่สำหรับแฟรนไชส์หมูสดเจ้าดัง

SIAM INTERCOOL ผู้ออกแบบและผลิตตู้แช่สำหรับแฟรนไชส์หมูสดเจ้าดัง

 

SIAM INTERCOOL เราเป็นผู้ออกแบบและผลิตตู้แช่เพื่อร้านขายหมู รวมถึงการจัดวางรูปแบบพื้นที่ภายในร้านอย่างเป็นสัดส่วน สำหรับโครงการตู้เย็นชุมชนให้กับธุรกิจของเจ้าสัวแบรนด์ดังผู้นำด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร “เป็นเจ้าแรก” โดยเรามุ่งมั่นใส่ใจผลิตตู้แช่ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานในการจัดเก็บและสต๊อกสินค้าประเภทเนื้อสัตว์โดยเฉพาะ 

 

ซึ่งทาง SIAM INTERCOOL ได้ถืออนุสิทธิบัตรด้านวิศวกรรมความเย็นจำนวน 8 ฉบับ และผ่านมาตรฐานการรองรับ ISO 9100 ในการผลิตตู้แช่เนื้อสัตว์ จนเป็นจุดเริ่มต้นด้านตู้แช่เพื่อต่อยอดให้กับโครงการอื่น ๆ ในเครือ อีกทั้งยังขยายโครงการส่งมอบตู้แช่ไปยังสาขาต่างประเทศอย่างกัมพูชาอีกด้วย

 

ตู้แช่หมูสดรูปทรงหลากหลายพร้อมสกรีนแบรนด์ได้ตามสั่ง

ตู้แช่หมูสดรูปทรงหลากหลายพร้อมสกรีนแบรนด์ได้ตามสั่ง

 

ตู้แช่หมูของ SIAM INTERCOOL เราผลิตมาเพื่อตอบโจทย์แฟรนไชส์ร้านขายหมูชั้นนำโดยเฉพาะเพื่อให้ได้ตู้แช่มาตรฐานเดียวกันทุกสาขาทั่วไทย 

 

 

 • คุณสมบัติของตู้แช่หมูสด

ตู้แช่หมูผลิตด้วยวัสดุสเตนเลสที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค มาพร้อมระบบแสดงผลและควบคุมความเย็นแบบดิจิทัลทำให้สะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถทำอุณหภูมิได้อย่างคงที่สม่ำเสมอ โดยสามารถทำอุณหภูมิสำหรับช่องแช่เย็นได้ที่ 0° C ถึง +4 ° C และช่องสต๊อกสินค้าได้ที่ -5° C ถึง -8 ° C เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ให้สดใหม่และได้คุณภาพ ส่วนด้านใต้ของตู้แช่มีถาดระบายน้ำและถาดชักน้ำทิ้งแบบสเตนเลสรองรับการละลายน้ำแข็งสำหรับตู้แช่แบบ Copper Line อีกด้วย

 

 • รูปทรงตู้แช่ตามฟังก์ชันการใช้งาน

ตู้แช่หมูมีให้เลือกหลากหลายรูปทรงทั้งแบบ ตู้แช่หมูบานสไลด์ ตู้แช่แบบ Display หรือตู้แช่หมูแบบยืน เป็นต้น โดยคุณสามารถเลือกชมสินค้าตู้แช่หมูจากเรา SIAM INTERCOOL ได้ ที่นี่! และยังสามารถปรับเปลี่ยนออปชั่นเสริมของตู้แช่ตามฟังก์ชันในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ถาด ตะแกรง หรือช่องสต๊อกเนื้อสัตว์ได้อีกด้วย

 

 • ผลิตและออกแบบตู้แช่หมูสดให้เหมาะสมกับพื้นที่

ไม่เพียงแต่การจัดจำหน่ายตู้แช่หมูอย่างเดียว เราสามารถออกแบบจัดวางตู้แช่ให้เข้ากับพื้นที่จริงของร้านค้าขนาดย่อมในแต่ละชุมชน โดยการดีไซน์จัดวางให้ตู้แช่หมูเข้ามุมหรือจัดวางให้พอดีกับสถานที่ใช้งานจริง เพื่อความสะดวกในการเดินเลือกซื้อสินค้าภายในร้านขายหมูของผู้บริโภค

 

 • สั่งผลิตพร้อมสกรีนลายตู้แช่เพื่อแฟรนไชส์โดยเฉพาะ 

หากสั่งออกแบบและผลิตตู้แช่หมูกับเรา SIAM INTERCOOL สามารถสั่งผลิตพร้อมสกรีนลายตู้แช่แบรนด์โดยเฉพาะได้ เพื่อเป็นการแสดงโลโก้ของแบรนด์ให้เป็นที่จดจำของผู้บริโภค ช่วยสร้างความเชื่อถือและทำให้แบรนด์แฟรนไชส์เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

 

หากคุณสนใจสั่งผลิตตู้แช่กับเราสยามอินเตอร์คูล ไม่เพียงตู้แช่หมูเท่านั้น เรายังมีตู้แช่อีกหลากหลายประเภทที่เหมาะกับธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมของคุณมากมาย อยากรู้ว่ามีอะไรบ้าง สามารถคลิกเข้าไปอ่านที่บทความนี้ได้เลย! >> SIAM INTERCOOL รับออกแบบและผลิตตู้แช่ สำหรับธุรกิจทุกประเภท!

 

สั่งออกแบบและผลิตตู้แช่ กับเรา SIAM INTERCOOL

SIAM INTERCOOL โรงงานผลิตตู้แช่คุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำทั่วประเทศไว้วางใจ ด้วยประสบการณ์ด้านความเย็นกว่า 20 ปี ทำให้ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ตู้แช่ของเรา และพร้อมส่งมอบบริการหลังการขายแบบ Service Link เพื่อดูแลตู้แช่ของคุณอย่างใกล้ชิดโดยทีมเครือข่ายช่างกระจายอยู่ทั่วไทย 

 

บริษัท สยามอินเตอร์คูล จำกัด เราพร้อมอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทุกธุรกิจอุตสาหกรรมไทย  สนใจออกแบบและผลิตตู้แช่กับเรา ได้ที่ช่องทางด้านล่างนะครับ

 

โทร. 0-2941-5735

E-mail : [email protected]

Facebook : Siam Intercool

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save