ตู้แช่เบียร์วุ้น SIAM INTERCOOL ไอเทมเด็ดของคนเปิดร้านแฮงค์เอาท์ ร้านนั่งชิว ให้ปัง !

ตู้แช่เบียร์วุ้น SIAM INTERCOOL ไอเทมเด็ดของคนเปิดร้านแฮงค์เอาท์ ร้านนั่งชิว ให้ปัง !

การเปิดร้านนั่งชิว ร้านแฮงค์เอาท์ ในยุคนี้ถือว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมไม่น้อยเมื่อเทียบกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มประเภทอื่น ๆ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ทำให้มีผู้คนมารวมตัวสังสรรค์กับเพื่อนฝูงมากมาย ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานและความนิยมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยด้วยนั่นเอง และด้วยอากาศร้อนที่อบอ้าวของเมืองไทยการดื่มเบียร์ใส่น้ำแข็งถือเป็นเรื่องปกติของเรา ถึงแม้ว่าจะทำให้รสชาติของเบียร์จืดลงก็ตาม จึงทำให้เมนูยอดฮิตอย่าง “เบียร์วุ้น” เครื่องดื่มเย็นชื่นใจ ช่วยดับกระหายคลายร้อน กลายมาเป็นเมนูยอดนิยมในหมู่คนไทยที่ร้านนั่งชิวหลาย ๆ ร้านต่างก็ต้องมีเมนูนี้วางขายอย่างแน่นอน  

 

ซึ่งเบียร์วุ้นคือการทำให้เบียร์เปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งที่ตกผลึกอยู่ในขวดแก้ว โดยเกิดจากสภาวะเย็นจัดของขวดเบียร์ด้วยปรากฏการณ์ Supercooling หรือการที่ของเหลวมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งโดยไม่ทำให้กลายเป็นของแข็ง จากนั้นจึงกระตุ้นด้วยการเคาะก้นขวดแรง ๆ แล้วพลิกขวดกลับให้เกิดเอฟเฟ็กต์ทำให้เปลี่ยนจากสถานะของเหลวตกผลึกเป็นเกล็ดน้ำแข็งได้นั่นเอง โดยวิธีการทำเบียร์วุ้นจะต้องนำขวดเบียร์ไปแช่ในที่ที่มีอุณหภูมิเย็นจัดในช่วงเวลาหนึ่ง แล้วกระตุ้นให้เกิดการตกผลึกจากนั้นเบียร์ธรรมดาจะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นเบียร์วุ้นที่เย็นสดชื่นน่าดื่มจนไม่อยากวาง ซึ่งการจะทำเบียร์วุ้นให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย อุปกรณ์สำคัญที่จะต้องมีโดยเฉพาะร้านแฮงค์เอาท์ ร้านนั่งชิว ไว้คอยบริการลูกค้าให้พร้อมเสิร์ฟอยู่เสมอนั่นคือ ตู้แช่เบียร์วุ้น ที่ออกแบบและผลิตมาไว้เพื่อทำเบียร์วุ้นโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นตู้แช่เบียร์วุ้น ขนาดเล็ก หรือตู้แช่ขนาดใหญ่ 

 

แต่ก่อนอื่นสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของกิจการร้านนั่งชิวที่กำลังหาข้อมูลสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจร้านนั่งดื่ม จำเป็นจะต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการเริ่มธุรกิจ การขอใบอนุญาต หรือการลงทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งในวันนี้ SIAM INTERCOOL จะขอมาแชร์ทริคไม่ลับสำหรับผู้ประกอบการร้านนั่งชิวให้ทราบกัน จะมีอะไรบ้างตามอ่านด้านล่างได้เลย

 

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มเปิดธุรกิจร้านแฮงค์เอาท์ ร้านนั่งชิว 

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้หากคุณต้องการเปิดธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ ขั้นตอนการจดทะเบียนและขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอย่างถูกต้อง โดยมีขั้นตอนและเอกสารสำคัญที่ต้องเตรียม ดังต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์และขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

 • จดทะเบียนพาณิชย์ : ขั้นตอนแรกคือการยื่นขออนุญาต “จดทะเบียนพาณิชย์” ประเภทร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำหนักงานเขตที่ร้านตั้งอยู่ 

โดยมีเอกสารที่ต้องใช้สำหรับยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ดังนี้

  • แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ : https://www.dbd.go.th/download-form/5
  • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียน)
  • กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าบ้าน ให้แสดงทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน เว้นแต่มิได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
   • (1) หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือ 
   • (2) สำเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
  • แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

 

 • ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา : การขอใบอนุญาตเพื่อจำหน่ายสุรา สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องทราบ คือ สถานที่ตั้งของร้านจะต้องอยู่ห่างจากสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือเขตโซนนิ่งตามที่กฎหมายกำหนด โดยหน่วยงานที่ดูแลคือ “กรมสรรพสามิต” สำหรับพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ สามารถขอใบอนุญาตได้ที่ กรมสรรพสามิต ส่วนนอกเขตพื้นที่ในโซนต่างจังหวัดสามารถขอใบอนุญาตได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด หรือ ยื่นขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์กรมสรรพสามิต 

โดยมีเอกสารที่ต้องใช้สำหรับยื่นขอใบอนุญาตเพื่อการจำหน่ายสุรา ดังนี้

  • แบบฟอร์มคำขออนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มสุรา แบบ สยพ.1 โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : https://www.excise.go.th/excise2017/SERVICE/LIQUOR-TOBACCO-PLAYING_CARD_LICENSE/index.htm
  • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นขออนุญาต
  • หนังสือยินยอมของเจ้าของสถานที่ ยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่จำหน่ายเครื่องดื่มสุราพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของสถานที่
  • กรณีเป็นสถานที่เช่า ให้แนบหนังสือสัญญาเช่าสถานที่ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านสถานที่เช่า
  • แผนที่ตั้งร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสุรา
  • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเช่าพื้นที่)

 

ไม่เพียงเท่านี้ยังมีพ.ร.บ. สถานบริการ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุรา สำหรับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย รวมถึงฐานความผิดต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านแฮงค์เอาท์ ร้านนั่งชิวจะต้องศึกษาข้อบังคับและปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกด้วย

 

เคล็ด (ไม่) ลับของการเปิดธุรกิจร้านนั่งชิว

การเปิดร้านนั่งชิวเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยม แต่ก็มีความท้าทายไม่น้อยเนื่องจากมีคู่แข่งจำนวนมาก เราจึงขอมาแนะนำเทคนิคดี ๆ ที่พอจะเป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับใช้กับกิจการของตัวเองได้ ดังนี้

 • ทำเลต้องดี คอนเซ็ปต์ต้องชัด วางกลุ่มเป้าหมายให้ตรง : วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่งไม่เพียงแต่ธุรกิจร้านนั่งดื่ม แต่ในหลาย ๆ ธุรกิจเองก็ต้องเตรียมความพร้อมศึกษาข้อมูลให้ดีเช่นเดียวกัน อย่างแรกคือการมองหาทำเลที่ตั้งของร้านให้ถูกต้องอย่างข้อบังคับข้างต้นดังที่กล่าวไป และมองหาสถานที่ที่ลูกค้าสามารถเดินทางได้สะดวก เข้าถึงได้ง่าย อยู่ในย่านที่มีผู้คนพลุกพล่าน อีกทั้งยังต้องวางกลุ่มเป้าหมายของร้านให้ชัดเจน โดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ เพื่อวางคอนเซ็ปต์ของร้านได้อย่างชัดเจน โดยจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งให้ร้านของเรามีเอกลักษณ์และดึงดูดลูกค้านั่นเอง


 • ประเมินต้นทุนในการเปิดร้านและเตรียมงบหมุนเวียนให้พร้อม : เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ​ โดยจะต้องวางแผนและประเมินค่าใช้จ่ายก่อนเปิดร้านเบื้องต้นอย่างรัดกุมให้อยู่ในงบประมาณของเราอย่างพอดี เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือที่สำคัญ ค่าตกแต่งร้าน ค่าวัตถุดิบและเครื่องดื่ม รวมถึงค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องเตรียมเงินทุนหมุนเวียนสำรองไว้สำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือค่าใช้จ่ายรายเดือนให้เพียงพอสำหรับ 3-6 เดือน อีกด้วย เพื่อป้องกันปัญหาขาดทุน หรือเพื่อให้ธุรกิจดำเนินงานได้ไม่สะดุดเมื่อมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจเพียงพอ 


 • อาหาร เครื่องดื่มต้องถูกปาก การบริการต้องเป็นเลิศ และระบบจัดการต้องมีประสิทธิภาพ : แน่นอนว่ารสชาติและคุณภาพของอาหาร-เครื่องดื่มจะต้องถูกปากและตรงความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังต้องมีความหลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์ และมีราคาที่เหมาะสมอีกด้วย ไม่เพียงเท่านี้การบริการของพนักงานจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใส บริกาอย่างรวดเร็วและคอยใส่ใจลูกค้า เพื่อสร้างบรรยากาศและประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า ตลอดจนระบบบริหารจัดการของร้านจะต้องมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบคลังสินค้า ระบบคิดเงิน ระบบการเงิน หรือระบบอื่น ๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องอีกด้วย 

 

ตู้แช่เบียร์วุ้น SIAM INTERCOOL ตู้ที่ใครขายเบียร์วุ้นต้องมี !

หากคุณคือเจ้าของกิจการร้านนั่งชิว ร้านแฮงค์เอาท์สายกลางคืนต้องไม่พลาดอุปกรณ์สำคัญอย่าง “ตู้แช่เบียร์วุ้น” จาก SIAM INTERCOOL ตู้แช่ที่ออกแบบและผลิตมาเพื่อการทำเบียร์วุ้นโดยเฉพาะ 

 

จุดเด่นของ ตู้แช่เบียร์วุ้น SIAM INTERCOOL 

 • สามารถทำอุณหภูมิได้ในช่วง -6°C ถึง -8 °C และคงความเสถียรของอุณหภูมิอยู่ที่ 1.54 °C ใน 2 ชั่วโมงสุดท้ายเพื่อการทำเบียร์วุ้นโดยเฉพาะ
 • ขนาดและความจุของตู้แช่เบียร์วุ้น อยู่ที่ 602 x 1200 x 886 mm หรือความจุ 12.8 คิว
 • รับประกันอัตราการทำเบียร์วุ้น ทุกขวด 100% ไม่ว่าจะแช่ขวดไหนก็กลายเป็นวุ้นทุกขวดแน่นอน
 • มั่นใจในความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ไม่เสี่ยงต่อการระเบิดของขวดเบียร์ภายในตู้แช่
 • Custom ลายตู้แช่ได้ตามใจสั่ง สามารถสั่งผลิตตู้แช่เพื่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดตู้แช่เบียร์วุ้นให้เข้ากับสไตล์ของร้านคุณได้ดั่งใจต้องการ

 

สั่งซื้อตู้แช่เบียร์วุ้น ได้ที่โรงงานผลิตตู้แช่ SIAM INTERCOOL 

สั่งซื้อตู้แช่เบียร์วุ้น ได้ที่โรงงานผลิตตู้แช่ SIAM INTERCOOL

“SIAM INTERCOOL” ผู้ผลิตและจำหน่ายตู้แช่เบียร์วุ้น และตู้แช่ประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับธุรกิจร้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านนั่งชิว ร้านแฮงค์เอาท์ เช่น ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้กดเบียร์สด ตู้แช่ไวน์หรือห้องเก็บไวน์ โดยสามารถสั่งออกแบบและสั่งผลิตเป็นพิเศษได้ที่โรงงานผลิตตู้แช่ SIAM INTERCOOL

 

สนใจติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดจากเรา SIAM INTERCOOL ได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยครับ

โทร. 061-536-4646

LINE: @siamintercool หรือคลิก https://lin.ee/Nef6ws2g

E-mail : [email protected]

Facebook : Siam Intercool

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save