แจกทริคประหยัดค่าไฟสำหรับร้านอาหาร ให้ลดต้นทุนได้จริง

แจกทริคประหยัดค่าไฟสำหรับร้านอาหาร ให้ลดต้นทุนได้จริง

วิกฤตค่าไฟพุ่ง ! เป็นปัญหาใหญ่ที่ชาวไทยต้องเผชิญ โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนใน 2-3 ปีนี้ที่บิลค่าไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดจนส่งผลกระทบต่อทั้งครัวเรือนและธุรกิจทั่วประเทศไทย ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น

 

 • ค่าไฟฟ้าผันแปร (FT) ปรับตัวสูงขึ้น : กลไกการปรับค่าไฟฟ้าตามต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือที่เรียกว่าค่าเอฟทีมีการปรับตัวสูงขึ้นจนส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของปริมาณก๊าซธรรมชาติ การเผชิญกับวิกฤตสงคราม หรืออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องจนกระทบต่อราคาเชื้อเพลิง เป็นต้น

 

 • สภาพอากาศในช่วงฤดูร้อน : อากาศที่ร้อนอบอ้าวเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เครื่องทำความเย็นใช้งานหนักขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น หรือตู้แช่ เนื่องจากอากาศที่ร้อนกว่าปกติจึงทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้กินไฟมากยิ่งขึ้น จนทำให้อัตราการใช้ไฟฟ้าในแต่ละครัวเรือนหรือธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

 

 • เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดเสียหาย : เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดหรือเกิดไฟรั่วก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้ค่าไฟฟ้าเแพงขึ้นเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นควรหมั่นสังเกตว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่เกิดชำรุดเสียหายจนทำให้ค่าไฟสูงขึ้นผิดปกติในขณะที่ใช้งานเท่าเดิมหรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการตรวจเช็กความปลอดภัยจากการถูกไฟช็อตหรือเกิดไฟไหม้อีกด้วย

 

ปัญหาค่าไฟแพงที่ธุรกิจร้านอาหารต้องเผชิญ

ปัญหาค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจร้านอาหาร ทั้งในด้านต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นของร้านอาหารบีบให้เจ้าของร้านต้องปรับราคาสินค้าและบริการจนส่งผลต่อลูกค้าและยอดขาย และด้วยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าไฟจึงส่งผลต่อกำไรของร้านอาหารที่ลดลงจนทำให้กระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจและยากต่อการวางแผนงบประมาณและการบริหารต้นทุนในระยะยาวอีกด้วย

 

ทำไมในร้านอาหารถึงมีค่าไฟแพง ?

ร้านอาหารย่อมเผชิญกับค่าไฟฟ้าที่สูงกว่าครัวเรือนทั่วไป เนื่องจากมีการใช้งานพลังงานในปริมาณมากและอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เช่น การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังสูงเป็นจำนวนมากจำพวกอุปกรณ์ทำอาหารแบบไฟฟ้า ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องล้างจาน หรือการใช้งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่เปิดให้บริการลูกค้า รวมถึงการใช้งานแสงสว่างที่มีการใช้ไฟปริมาณมาก อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของร้านและจำนวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการร่วมอีกด้วย ด้วยปัจจัยข้างต้นเหล่านี้จึงส่งผลโดยตรงต่อค่าไฟฟ้าที่ใช้ภายในร้านอาหารนั่นเอง

เพราะฉะนั้นการจัดการการใช้พลังงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพจะช่วยลดค่าไฟและลดต้นทุนในธุรกิจร้านอาหารได้เป็นอย่างดี เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและเลี่ยงการเกิดปัญหาต่อกำไรหรือสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจได้อีกด้วย

 

เคล็ดลับในการประหยัดพลังงานและลดค่าไฟในร้านอาหาร 

เคล็ดลับในการประหยัดพลังงานและลดค่าไฟในร้านอาหาร

 

 • แบ่งโซนเปิดให้บริการในช่วงเวลาที่คนน้อย : ในช่วงเวลาที่ร้านอาหารมีลูกค้าน้อย ควรพิจารณาเปิดให้บริการเฉพาะบางโซนของร้าน เพื่อการจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศหรือการเปิดไฟในพื้นที่ที่ไม่ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดไฟและลดค่าไฟได้


 • ฝึกอบรมพนักงานให้ใช้ไฟอย่างมีประสิทธิภาพ : การสร้างวัฒนธรรมการประหยัดพลังงานในองค์กร โดยจัดการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในร้านอาหาร เช่น การปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน หรือการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมเพื่อช่วยประหยัดค่าไฟร่วมกันนั่นเอง


 • เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED เพื่อช่วยประหยัดไฟ : เนื่องจากหลอดไฟ LED มีประสิทธิภาพสูงและใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไฟแบบหลอดไส้หรือหลอดประเภทอื่น โดยสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก รวมถึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและคุ่มค้า ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


 • จัดวางผังโครงสร้างภายในครัวให้มีประสิทธิภาพ : การวางแผนโครงสร้างภายในร้านโดยการจัดวางอุปกรณ์ครัวต่าง ๆ ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมจะช่วยลดการใช้พลังงานภายในร้านได้เป็นอย่างดี เช่น การดูทิศทางลม การใช้แสงธรรมชาติ การวางตำแหน่างหน้าต่างภายในร้านเพื่อช่วยระบายความร้อน หรือการจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำความเย็นให้ห่างจากแหล่งความร้อนหรือมีระยะห่างเพื่อการระบายความร้อนรอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น


 • เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน : การเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยประหยัดไฟจะช่วยลดต้นทุนของร้านอาหารได้ในระยะยาว เช่น ตู้แช่ประหยัดไฟเบอร์ 5 หรือเครื่องปรับอากาศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือฉลากประหยัดไฟ เป็นต้น


 • ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ : การตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นประจำ รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงาน แถมยังลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาที่อาจเป็นอันตรายจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างได้ อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ได้อีกด้วย

 

แนะนำบทความที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ : ทริคลดค่าไฟตู้แช่เครื่องดื่ม พร้อมช่วยประหยัดพลังงาน สำหรับคนเปิดร้านสะดวกซื้อ

 

ตู้แช่ประหยัดไฟเบอร์ 5 สั่งซื้อได้ที่ SIAM INTERCOOL 

ตู้แช่ประหยัดไฟเบอร์ 5 สั่งซื้อได้ที่ SIAM INTERCOOL

 

การเลือกใช้ตู้แช่ประหยัดไฟที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจร้านอาหาร เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ประหยัดไฟ และลดต้นทุนร้านอาหาร ซึ่งตู้แช่ประหยัดไฟเบอร์ 5 หรือ ตู้แช่ Mr.Chill จาก SIAM INTERCOOL เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับร้านอาหารที่ต้องการความคุ้มค่าและประหยัดค่าไฟ

 

ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่ของสด รุ่น Mr.Chill ตู้แช่ประหยัดไฟที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบใหม่สูงสุด 5 ดาว ซึ่งมีหลากหลายขนาดและความจุให้เลือกตามความต้องการของร้านอาหารตั้งแต่ตู้แช่รุ่น 1 – 6 ประตู และมีให้เลือกทั้งสีขาวและสีดำ

 

สามารถเลือกดูและสั่งซื้อตู้แช่ Mr.Chill ได้ที่

 • ร้านดูโฮม (Dohome) ทุกสาขาทั่วประเทศไทย
 • โรงงานผลิตตู้แช่ SIAM INTERCOOL ผู้ออกแบบและผลิตตู้แช่รุ่น Mr.Chill

 

สนใจติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดจากเรา SIAM INTERCOOL ได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยครับ

โทร. 061-536-4646

LINE: @siamintercool หรือคลิก https://lin.ee/Nef6ws2g

E-mail : [email protected]

Facebook : Siam Intercool

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save