เจาะลึก! เทคโนโลยีสุด SMART ตู้แช่ยา SIAM INTERCOOL

เจาะลึก! เทคโนโลยีสุด SMART ตู้แช่ยา SIAM INTERCOOL

 

การจัดเก็บยาในสถานพยาบาลอย่างโรงพยาบาล หรือห้องแลป จำเป็นจะต้องมีความระมัดระวังในการเก็บรักษาเป็นพิเศษ เพื่อให้คุณภาพของยายังคงมีประสิทธิภาพในการใช้รักษาโรคผู้ป่วย หรือเพื่อไม่ให้ยาเสื่อมสภาพก่อนวันหมดอายุของยานั่นเอง 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บรักษายา

 

 • อุณหภูมิ: ทุกช่วงของอุณหภูมิสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของยาได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงอุณหภูมิสูงหรือต่ำ โดยทั่วไปแล้วควรจัดเก็บยาในอุณหภูมิที่ระบุตามฉลากหรือเอกสารกำกับยา หรือควรเก็บในอุณหภูมิห้องที่ 18-25 °C แต่สำหรับยาบางชนิดควรจัดเก็บในตู้แช่ หรือตู้เย็นที่มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 2-8 °C

 

 • ความชื้น: ความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมสำหรับตัวยาบางชนิด ทำให้ยาเกิดแปรสภาพจนมีลักษณะเปลี่ยนไป เช่น เม็ดยาบวม เม็ดยาเกาะเป็นก้อน หรือเม็ดแคปซูลละลายจนติดกัน นอกจากนี้ยังทำให้ยาเสื่อมสภาพ หรือเกิดสารพิษขึ้นในยาบางชนิดอีกด้วย

 

 • แสงแดด: เมื่อยาโดนความร้อนและแสงแดดเข้าโดยตรง จะทำให้ยาเปลี่ยนสภาพหรือเสื่อมสภาพเร็วขึ้นกว่าปกติ ส่งผลต่อฤทธิ์ของยาในการรักษาโรค และอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ดังนั้นจึงควรเก็บในบรรจุภัณฑ์ตั้งต้นจากบริษัทยา และเก็บให้พ้นจากแสงแดดหรืออุณหภูมิที่สูงกว่า 40 °C

 

 • อากาศ: ภายในอากาศมีส่วนประกอบของก๊าซหลายชนิด โดยก๊าซบางประเภทสามารถเป็นตัวเร่งปฎิกิริยาทำให้ยาเกิดการแปรสภาพ หรือตัวยาเสื่อมสภาพไวขึ้น เพราะฉะนั้นหากยังไม่จำเป็นต้องบริโภคยา ก็ไม่ควรแกะยาออกจากบรรจุภัณฑ์ และไม่ควรจัดเก็บในสถานที่อับชื้น หรือในที่ที่อากาศไม่ถ่ายเท เป็นต้น 

 

ตู้แช่ยา และตู้แช่วัคซีน จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเก็บรักษายา สำหรับโรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือห้องแลป เพราะได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บยาเป็นพิเศษ โดยมีการรักษาอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้แช่อย่างคงที่และสม่ำเสมอ  อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของแบคทีเรียและป้องกันการระเบิดของสารระเหยต่าง ๆ อีกด้วย

 

เทคโนโลยี IoT กับตู้แช่ยา

 

โรงพยาบาลหลายแห่ง ต้องพบเจอกับปัญหายาเสื่อมสภาพ เนื่องจากตู้แช่ไม่ได้คุณภาพ หรือมีความชื้นมากเกินไป จึงจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในห้องจัดเก็บยา ทำหน้าที่ในการจดบันทึกอุณหภูมิและความชื้นของตู้แช่ และคอยปรับค่าให้เหมาะสมกับการจัดเก็บยาอยู่เสมอ 

 

ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เกิดการนำเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบจัดเก็บยาของตู้แช่ ในการตรวจเช็คอุณหภูมิ ความชื้นและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อยา และใช้ระบบควบคุมตู้แช่ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานตู้แช่ในด้านต่าง ๆ 

 

สเปกตู้แช่ยา SIAM INTERCOOL 

 

SIAM INTERCOOL เราได้ออกแบบตู้แช่ที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ทางการแพทย์ โดยมีคุณสมบัติของตู้แช่ ดังนี้…

 

 • ตู้แช่ประตูกระจก 2 ชั้น ช่วยรักษาความเย็นและป้องกันความร้อน
 • สามารถรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 2-8 °C ที่เหมาะสำหรับการแช่ยา
 • ระบบควบคุมสั่งการด้วย Programmable Microprocessor
 • ระบบ Monitoring แบบ IoT สามารถตรวจสอบและควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้
 • ระบบสัญญาณเตือนอัตโนมัติทั้งสูงและต่ำ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าอุณภูมิที่ผิดปกติ
 • สื่อสารผ่านจอภาพแสดงค่าการวัดแบบ LED บริเวณหน้าตู้แช่
 • ความละเอียดและความถูกต้องแม่นยำในการอ่านค่า 0.1 องศาเซลเซียส
 • ระบบแสงไฟภายในตู้เลือกใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ในการให้แสงส่วาง
 • ตู้แช่ติดตั้งล้อหมุนเลื่อนใช้สำหรับเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก
 • รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO 17025 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้คุณภาพ

 

กราฟแสดงการทำงานของตู้ ด้วยเทคโนโลยีเชื่อมต่อผ่านระบบเซ็นเซอร์

กราฟแสดงการทำงานของตู้แช่ยา ด้วยเทคโนโลยีเชื่อมต่อผ่านระบบเซ็นเซอร์

 

ตู้แช่ของเราได้นำเทคโนโลยีเชื่อมต่อกับระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (Temperature & Humidity Sensor) ผ่านโมดูลสื่อสารแบบไร้สาย เข้าสู่ระบบ Earth-link IoT Platform โดยแสดงค่าการวิ่งของอุณหภูมิ ความชื้น ความดันภายในตู้ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ออกมาในรูปแบบของกราฟด้วยความละเอียดและแม่นยำในการอ่านค่าที่ 0.1 องศาเซลเซียส อีกทั้งยังสามารถตรวจจับก๊าซและสารระเหยแปลกปลอมภายในตู้แช่ โดยแสดงค่าผ่านกราฟว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดบ้าง ทำให้รู้ได้ว่าภายในตู้แช่มีขวดยารั่วและสามารถเช็คหาขวดยาที่รั่วได้

 

ควบคุมการทำงานแบบ Earth-Link IoT Monitoring System

ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบส่วนกลาง

 

ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT เข้ากับระบบตู้แช่ยาของ SIAM INTERCOOL ทำให้สามารถตรวจเช็ค และควบคุมการทำงานระหว่างอุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ กับระบบคลาวด์ อย่าง Earth-Link IoT Monitoring System เพิ่มความสะดวกในการใช้งานตู้แช่แบบ 4.0 

 

โดยเชื่อมต่อ Earth-link IoT เข้ากับ…

 

 • ตัวควบคุม Earth-link (Earth-link Controller)
 • โมดูดลพลังงาน (Energy Module) 
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (Temperature & Humidity Sensor)
 • เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า (Current Transformer 20A)
 • เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว (GAS Detector)
 • โมดูลสื่อสารแบบไร้สาย (Communication Module)

 

ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบส่วนกลาง

ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบส่วนกลาง

 

รับการแจ้งเตือนปัญหาเมื่อตรวจเจอสิ่งผิดปกติภายในตู้แช่ หรือช่วงในการควบคุมอุณหภูมิเกินค่าที่กำหนดไว้ ผ่านระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติทันที ไม่ว่าจะเป็น Email, LINE Chat หรือ Telegram โดยสามารถเลือกระบบแจ้งเตือนที่ต้องการเองได้ หมดกังวลเรื่องจัดเก็บยาและวัคซีน โดยไม่ต้องเดินจดอุณหภูมิและความชื้นหน้าตู้แช่อีกต่อไป 

 

อีกทั้งยังเชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่ระบบส่วนกลางของบริษัท SIAM INTERCOOL เมื่อเกิดปัญหาแอปพลิเคชันจะส่งข้อมูลมายังส่วนกลาง ทำให้เราทราบเรื่องทันทีพร้อมเข้าบริการแก้ไขปัญหาให้ตู้แช่ของคุณได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ได้รับแจ้งข้อมูลอัตโนมัติ

 

ตู้แช่ยาระบบอัจฉริยะ ยกระดับการจัดเก็บยาจาก SIAM INTERCOOL 

เปิดประสบการณ์การจัดเก็บยาและวัคซีนในแบบที่คุณต้องทึ่ง! ด้วยระบบควบคุมตู้แช่อัจฉริยะของเรา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือเมื่อไหร่ ก็สามารถตรวจเช็คและควบคุมตู้แช่ได้แบบ Real-Time เรารับผลิตและติดตั้งตู้แช่ยา-วัคซีน ด้วยเทคโนโลยี 4.0 และมาตรฐานสำหรับใช้ทางการแพทย์โดยเฉพาะ

 

ไม่เพียงแต่ตู้แช่สำหรับโรงพยาบาลเท่านั้น เรายังรับออกแบบและผลิตตู้แช่เพื่อธุรกิจและบริการของคุณโดยเฉพาะ อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างตามไปดูกันในบทความนี้ได้เลย >> SIAM INTERCOOL รับออกแบบและผลิตตู้แช่ สำหรับธุรกิจทุกประเภท 

 

สนใจติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดจากเรา SIAM INTERCOOL ได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยครับ

 

โทร. 0-2941-5735

E-mail : [email protected]

Facebook : Siam Intercool

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save