About US

เกี่ยวกับเรา

About US

เกี่ยวกับเรา

COMPANY INTRODUCTION

บริษัท สยามอินเตอร์คูล จำกัด
Siam intercool co.,ltd.

ก่อตั้งขึ้นโดยผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 20 ปี ณ ปัจจุบัน
เราคือโรงงานผลิตตู้แช่คุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เราจัดจำหน่ายและให้บริการติดตั้ง ตู้แช่เย็นคุณภาพสูง
มาตรฐานส่งออก ด้วยประสบการณ์ด้านความเย็นและตู้แช่เย็นที่ยาวนาน

ก่อตั้งขึ้นโดยผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 20 ปี ณ ปัจจุบัน เราคือโรงงานผลิตตู้แช่คุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เราจัดจำหน่ายและให้บริการติดตั้ง ตู้แช่เย็นคุณภาพสูง มาตรฐานส่งออก ด้วยประสบการณ์ด้านความเย็นและตู้แช่เย็นที่ยาวนาน

เราจึงมั่นใจในผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพของเรา

เราจึงมั่นใจในผลิตภัณฑ์
สินค้าคุณภาพของเรา

เราจึงมั่นใจ
ในผลิตภัณฑ์สินค้า
คุณภาพของเรา

ตู้แช่ ตู้เย็น ตู้โชว์สินค้า อุปกรณ์ทำครัวสแตนเลส
ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่

ตู้แช่ ตู้เย็น ตู้โชว์สินค้า
อุปกรณ์ทำครัวสแตนเลส
ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลาง
หรือขนาดใหญ่

จากประสบการณ์กว่า 20 ปี

จากประสบการณ์
กว่า 20 ปี

ของผู้บริหารและบุคลากร

เราจึงมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการออกแบบและผลิตตู้แช่ ตามความต้องการ
ของลูกค้า เราสามารถผลิตสินค้าที่มีข้อจำกัดในด้านต่างๆ เช่นการขนส่ง การเคลื่อนย้าย
และด้านสถานที่ เป็นต้น

ด้วยการปรึกษากับลูกค้าก่อนกระบวนการผลิต ให้ลูกค้าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการออกแบบและอนุมัติแบบก่อนผลิตจริง ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

เราจึงมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการออกแบบและผลิตตู้แช่ ตามความต้องการ ของลูกค้า เราสามารถผลิตสินค้าที่มีข้อจำกัดในด้านต่างๆ เช่นการขนส่ง การเคลื่อนย้าย และด้านสถานที่ เป็นต้น

ด้วยการปรึกษากับลูกค้าก่อนกระบวนการผลิต ให้ลูกค้าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการออกแบบและอนุมัติแบบก่อนผลิตจริง ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่ตรงตาม ความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

เราผลิตสินค้าและให้บริการ
หลากหลายรูปแบบ

ตู้แช่สำหรับร้านค้าขนาดเล็ก เช่น ตู้แช่เค้ก ตู้น้ำดื่ม หรือตู้แช่สำหรับร้านค้าขนาดใหญ่
เช่น ตู้แช่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งล้วนแต่มี คุณภาพ มาตรฐานสูง ทนทาน
อีกทั้งมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม

ด้วยความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมตู้แช่
ของประเทศไทย และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้า
ที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยลูกค้าจะได้รับคุณภาพที่ทัดเทียมในราคาที่ต่ำกว่า

ตู้แช่สำหรับร้านค้าขนาดเล็ก เช่น ตู้แช่เค้ก ตู้น้ำดื่ม หรือตู้แช่สำหรับร้านค้าขนาดใหญ่ เช่น ตู้แช่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งล้วนแต่มี คุณภาพ มาตรฐานสูง ทนทาน อีกทั้งมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม

ด้วยความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมตู้แช่ ของประเทศไทย และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้า ที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยลูกค้าจะได้รับคุณภาพที่ทัดเทียมในราคาที่ต่ำกว่า

Service Link

ด้าน Service Link นอกจากตู้แช่ที่มีคุณภาพสูงแล้วเรายังใส่ใจ ในระบบบริการหลังการขายอีกด้วยด้วยหลักในการทำงาน 3 ด้านคือ

MATERIAL QUALITY CONTROL
AND CHECK PRODUCT QUALITY

การควบคุมคุณภาพวัสดุและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ด้านการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า เราได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านนี้
โดยมีการควบคุมคุณภาพด้วยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นของโรงงาน
ให้มีความพร้อมและยังคงคุณภาพที่กำหนดไว้ก่อนการเข้ากระบวนการผลิตและมีการตรวจสอบ

พร้อมการ test คุณภาพของสินค้าหลังผ่านกระบวนการผลิตเสร็จสิ้นด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
และใช้บุคลากรในการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความยืดหยุ่นในความถูกต้อง

เราจึงเชื่อมั่นในมาตรฐานและเชื่อว่าลูกค้า
จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพในต้นทุนที่ต่ำกว่า

MATERIAL QUALITY CONTROL
AND CHECK PRODUCT QUALITY

การควบคุมคุณภาพวัสดุและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

การควบคุมคุณภาพวัสดุ
และการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ด้านการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า เราได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านนี้
โดยมีการควบคุมคุณภาพด้วยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นของโรงงาน
ให้มีความพร้อมและยังคงคุณภาพที่กำหนดไว้ก่อนการเข้ากระบวนการผลิตและมีการตรวจสอบ

พร้อมการ test คุณภาพของสินค้าหลังผ่านกระบวนการผลิตเสร็จสิ้นด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
และใช้บุคลากรในการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความยืดหยุ่นในความถูกต้อง

ด้านการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า เราได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านนี้ โดยมีการควบคุมคุณภาพด้วยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นของโรงงาน ให้มีความพร้อมและยังคงคุณภาพที่กำหนดไว้ก่อนการเข้ากระบวนการผลิตและมีการตรวจสอบ

พร้อมการ test คุณภาพของสินค้าหลังผ่านกระบวนการผลิตเสร็จสิ้นด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และใช้บุคลากรในการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความยืดหยุ่นในความถูกต้อง

เราจึงเชื่อมั่นในมาตรฐานและเชื่อว่าลูกค้า
จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพในต้นทุนที่ต่ำกว่า

OUR VISION

บริษัท สยามอินเตอร์คูล จำกัด เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด
ดำเนินการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ใส่ใจในด้านคุณภาพสินค้า
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าตรงตามความต้องการ
มีมาตรฐานในต้นทุนที่ต่ำกว่า

บริษัท สยามอินเตอร์คูล จำกัด เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด
ดำเนินการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ใส่ใจในด้านคุณภาพสินค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าตรงตามความต้องการ มีมาตรฐานในต้นทุนที่ต่ำกว่า

บริษัท สยามอินเตอร์คูล จำกัด เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด ดำเนินการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ใส่ใจในด้านคุณภาพสินค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าตรงตามความต้องการ มีมาตรฐานในต้นทุนที่ต่ำกว่า

OUR Objective

OUR Objective