About US

เกี่ยวกับเรา

About US

เกี่ยวกับเรา

COMPANY INTRODUCTION

บริษัท สยามอินเตอร์คูล จำกัด
Siam intercool co.,ltd.

บริษัท สยามอินเตอร์คูล จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านตู้แช่ยาวนานมากกว่า 20 ปี ณ ปัจจุบัน เราคือโรงงานผลิตตู้แช่คุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เราจัดจำหน่ายและให้บริการติดตั้ง รับออกแบบและผลิตตู้แช่คุณภาพสูง มาตรฐานส่งออก สำหรับธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท สยามอินเตอร์คูล จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านตู้แช่ยาวนานมากกว่า 20 ปี ณ ปัจจุบัน เราคือโรงงานผลิตตู้แช่คุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เราจัดจำหน่ายและให้บริการติดตั้ง รับออกแบบและผลิตตู้แช่คุณภาพสูง มาตรฐานส่งออก สำหรับธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

เราจึงมั่นใจในผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพของเรา

เราจึงมั่นใจในผลิตภัณฑ์
สินค้าคุณภาพของเรา

เราจึงมั่นใจ
ในผลิตภัณฑ์สินค้า
คุณภาพของเรา

ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้โชว์สินค้า
สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกประเภท
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่

ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้โชว์สินค้า
สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลาง
หรือขนาดใหญ่

จากประสบการณ์กว่า 20 ปี

จากประสบการณ์
กว่า 20 ปี

ของผู้บริหารและบุคลากร

เราจึงมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการออกแบบและผลิตตู้แช่ ตามความต้องการ
ของลูกค้า เราสามารถผลิตสินค้าที่มีข้อจำกัดในด้านต่างๆ เช่นการขนส่ง การเคลื่อนย้าย
และด้านสถานที่ เป็นต้น

ด้วยการปรึกษากับลูกค้าก่อนกระบวนการผลิต ให้ลูกค้าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการออกแบบและอนุมัติแบบก่อนผลิตจริง ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

เราจึงมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการออกแบบและผลิตตู้แช่ ตามความต้องการ ของลูกค้า เราสามารถผลิตสินค้าที่มีข้อจำกัดในด้านต่างๆ เช่นการขนส่ง การเคลื่อนย้าย และด้านสถานที่ เป็นต้น

ด้วยการปรึกษากับลูกค้าก่อนกระบวนการผลิต ให้ลูกค้าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการออกแบบและอนุมัติแบบก่อนผลิตจริง ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่ตรงตาม ความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

เราผลิตสินค้าและให้บริการ
หลากหลายรูปแบบ

ตู้แช่ สำหรับธุรกิจร้านค้าขนาดเล็ก เช่น ตู้แช่มินิมาร์ท ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่ของสด ตู้แช่สเตนเลส ตู้แช่หมูสด ตู้แช่เค้ก ตู้แช่ไวน์ ตู้ดรายเอจเนื้อ หรือ ตู้แช่ยา

ตู้แช่ สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถออกแบบและผลิตตู้แช่ ให้เข้ากับพื้นที่และความต้องการได้ เช่น ตู้แช่สำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต ตู้แช่สำหรับร้านขายหมู หรือห้องเก็บไวน์ 

ด้วยความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมตู้แช่ของประเทศไทย และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้ตู้แช่ไทยสามารถแข่งขันกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากลในราคาที่ย่อมเยา

ตู้แช่ สำหรับธุรกิจร้านค้าขนาดเล็ก เช่น ตู้แช่มินิมาร์ท ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่ของสด ตู้แช่สเตนเลส ตู้แช่หมูสด ตู้แช่เค้ก ตู้แช่ไวน์ ตู้ดรายเอจเนื้อ หรือ ตู้แช่ยา

ตู้แช่ สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถออกแบบและผลิตตู้แช่ ให้เข้ากับพื้นที่และความต้องการได้ เช่น ตู้แช่สำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต ตู้แช่สำหรับร้านขายหมู หรือห้องเก็บไวน์ 

ด้วยความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมตู้แช่ของประเทศไทย และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้ตู้แช่ไทยสามารถแข่งขันกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากลในราคาที่ย่อมเยา

Service Link

ด้าน Service Link นอกจากตู้แช่ที่มีคุณภาพสูงแล้วเรายังใส่ใจ ในระบบบริการหลังการขายอีกด้วยด้วยหลักในการทำงาน 3 ด้านคือ

MATERIAL QUALITY CONTROL
AND CHECK PRODUCT QUALITY

การควบคุมคุณภาพวัสดุและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ด้านการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า เราได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านนี้
โดยมีการควบคุมคุณภาพด้วยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นของโรงงาน
ให้มีความพร้อมและยังคงคุณภาพที่กำหนดไว้ก่อนการเข้ากระบวนการผลิตและมีการตรวจสอบ

พร้อมการ test คุณภาพของสินค้าหลังผ่านกระบวนการผลิตเสร็จสิ้นด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
และใช้บุคลากรในการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความยืดหยุ่นในความถูกต้อง

เราจึงเชื่อมั่นในมาตรฐานและเชื่อว่าลูกค้า
จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพในต้นทุนที่ต่ำกว่า

MATERIAL QUALITY CONTROL
AND CHECK PRODUCT QUALITY

การควบคุมคุณภาพวัสดุและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

การควบคุมคุณภาพวัสดุ
และการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ด้านการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า เราได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านนี้
โดยมีการควบคุมคุณภาพด้วยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นของโรงงาน
ให้มีความพร้อมและยังคงคุณภาพที่กำหนดไว้ก่อนการเข้ากระบวนการผลิตและมีการตรวจสอบ

พร้อมการ test คุณภาพของสินค้าหลังผ่านกระบวนการผลิตเสร็จสิ้นด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
และใช้บุคลากรในการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความยืดหยุ่นในความถูกต้อง

ด้านการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า เราได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านนี้ โดยมีการควบคุมคุณภาพด้วยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นของโรงงาน ให้มีความพร้อมและยังคงคุณภาพที่กำหนดไว้ก่อนการเข้ากระบวนการผลิตและมีการตรวจสอบ

พร้อมการ test คุณภาพของสินค้าหลังผ่านกระบวนการผลิตเสร็จสิ้นด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และใช้บุคลากรในการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความยืดหยุ่นในความถูกต้อง

เราจึงเชื่อมั่นในมาตรฐานและเชื่อว่าลูกค้า
จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพในต้นทุนที่ต่ำกว่า

OUR VISION

บริษัท สยามอินเตอร์คูล จำกัด เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด
ดำเนินการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ใส่ใจในด้านคุณภาพสินค้า
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าตรงตามความต้องการ
มีมาตรฐานในต้นทุนที่ต่ำกว่า

บริษัท สยามอินเตอร์คูล จำกัด เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด
ดำเนินการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ใส่ใจในด้านคุณภาพสินค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าตรงตามความต้องการ มีมาตรฐานในต้นทุนที่ต่ำกว่า

บริษัท สยามอินเตอร์คูล จำกัด เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด ดำเนินการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ใส่ใจในด้านคุณภาพสินค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าตรงตามความต้องการ มีมาตรฐานในต้นทุนที่ต่ำกว่า

OUR Objective

OUR Objective

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save