ตู้แช่ SIAM INTERCOOL การันตีคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 ระดับโลก

ตู้แช่ SIAM INTERCOOL การันตีคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 ระดับโลก

การออกแบบและผลิตที่มีมาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพและความเชื่อถือของสินค้าหรือบริการในทุกวงการธุรกิจ โดยมาตรฐานเหล่านี้มักจะมีผลต่อกระบวนการทางเทคนิคและการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนเน้นถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและกระบวนการทางวิศวกรรมที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพสูง และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

 

“มาตรฐาน ISO 9001 ถือเป็นหนึ่งในมาตรฐานสำคัญที่กำหนดวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพในองค์กรต่าง ๆ และการันตีระบบการจัดการคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล และการควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอย่างละเอียด เพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุดนั่นเอง

 

SIAM INTERCOOL บริษัทผู้ผลิตตู้แช่ชั้นนำ

SIAM INTERCOOL โรงงานผู้ผลิตตู้แช่ชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในภาคธุรกิจมากมายทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยให้บริการจัดจำหน่ายตู้แช่แบบสำเร็จรูป รวมถึง รับออกแบบและผลิตตู้แช่ ตามคำสั่งเฉพาะของลูกค้า (Custom Made) ตลอดจนให้บริการ Service PM ด้านการดูแลและซ่อมบำงรุงตู้แช่เชิงพาณิชย์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ  

เชื่อมั่นด้วยความเชี่ยวชาญด้านความเย็นและประสบการณ์ของ ผู้บริหาร ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อสู่รุ่นลูก และทีมงานทุกฝ่ายที่สั่งสมความรู้และประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ดีไซน์ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยการผลิตตู้แช่จากวัสดุคุณภาพดี ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 ให้คุณมั่นใจได้ในความทนทานและใช้งานที่ยาวนาน 

 

บริหารงานคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001

บริหารงานคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001

SIAM INTERCOOL มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความพึงพอใจสูงสุด และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ด้วยระบบบริหารคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล ISO 9001

มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานระดับโลกที่ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพในองค์กร โดยมาตรฐานนี้มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและการรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการ ซึ่งการได้รับการรับรองตามมาตรฐานนี้หมายถึงว่าองค์กรได้ดำเนินการตามกระบวนการที่เข้มงวดและมีความเชื่อถือได้อย่างมีคุณภาพ

โรงงานผลิตตู้แช่ SIAM INTERCOOL ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงงานของเรามีกระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด และมุ่งเน้นในการพัฒนาต่อยอดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ สร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุด

 

การันตีคุณภาพด้วยใบรับรองที่ SIAM INTERCOOL ได้รับ

การันตีคุณภาพด้วยใบรับรองที่ SIAM INTERCOOL ได้รั

นอกจากการมุ่งมั่นเพื่อนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดด้วยมาตรฐานการผลิตระดับโลก ยังควบคู่ไปกับใบรับรองที่เป็นเครื่องมือพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่น ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของตู้แช่ จาก SIAM INTERCOOL ไม่ว่าจะเป็น

  • ใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย MiT (Made in Thailand)

ใบรับรอง MiT การันตีว่าตู้แช่ จาก SIAM INTERCOOL ผลิตในประเทศไทย โดยมีสัดส่วนของมูลค่าวัตถุดิบผลิตในประเทศอย่างน้อย 40% เพื่อส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในไทย ให้มั่นใจได้ในคุณภาพ ความทนทาน และการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  • ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

ใบรับรอง Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SIAM INTERCOOL ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  • จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตรเครื่องมือพิสูจน์ถึงนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีล้ำสมัยของ SIAM INTERCOOL ที่พัฒนาขึ้นเอง เพื่อยกระดับคุณภาพตู้แช่และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรด้านระบบควบคุมการทำงานของเครื่องทำความเย็นจำนวนมากแบบไร้สายที่มีโมดูลเดียวกัน

 

ใส่ใจโลกด้วยการเข้าโครงการที่มีส่วนช่วยสิ่งแวดล้อม

ใส่ใจโลกด้วยการเข้าโครงการที่มีส่วนช่วยสิ่งแวดล้อม

ไม่เพียงเท่านี้บริษัทเรายังมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเข้าเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เพื่อลดมลพิษ อนุรักษ์พลังงาน และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วย

  • โครงการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน 

SIAM INTERCOOL ได้เข้าร่วมโครงการลดและเลิกการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนในประเทศไทยระยะที่ 1 (Thailand HCFCs Phase-Out Management Plan Stage I ) เพื่อแสดงว่าตู้แช่ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนตามมาตรฐานสากล โดยช่วยลดผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโอโซนเพื่อลดผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อน 

  • โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ประเภทตู้แช่เย็นแสดงสินค้า

SIAM INTERCOOL เราผลิตตู้แช่ที่มีประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงานสูง โดยได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยตู้แช่ SIAM INTERCOOL ช่วยลดการใช้พลังงาน อีกทั้งยังประหยัดค่าไฟ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

เลือกตู้แช่ที่ได้มาตรฐาน เลือก SIAM INTERCOOL 

เพราะการเลือกตู้แช่ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้สำหรับการใช้ในเชิงพาณิชย์หรือในภาคธุรกิจถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมีผลต่อการเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้าของคุณให้อยู่ในสภาพที่ดี คงความสดใหม่ และใช้งานได้ยาวนาน ดังนั้นการเลือกตู้แช่ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม 

สยามอินเตอร์คูล” บริษัทชั้นนำผู้ผลิตและจำหน่ายตู้แช่หลากหลายประเภท เรามุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับโลกอย่าง ISO 9001 ควบคู่ไปกับใบรับรองอันทรงคุณค่าและโล่อันทรงเกียรติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ 

เราได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือจากลูกค้ามากมายทั่วโลก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ทำให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนาที่จะนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาในการผลิตตู้แช่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การใช้งานที่สะดวกสบายและประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนความหลากหลายของตู้แช่ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านเล็กหรือขนาดใหญ่คุณก็สามารถเลือกใช้ตู้แช่ที่ได้มาตรฐานจากเรา SIAM INTERCOOL ได้

 

สนใจติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดจากเรา SIAM INTERCOOL ได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยครับ

โทร. 061-536-4646

LINE: @siamintercool หรือคลิก https://lin.ee/Nef6ws2g

E-mail : [email protected]

Facebook : Siam Intercool

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save